Jelen nyereményjáték szabályzat a Vidal Next Kft. által üzemeltetett PHARMINDEX Online weboldal D-vitamin kvízjáték oldalán (https://www.pharmindex-online.hu/d-vitamin-kvizjatek-x100) megjelenő nyereményjátékra vonatkozik.
A nyereményjáték szervezője a Vidal Next Kft. (továbbiakban: Szervező).

1. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, Magyarország területén egészségügyi ellátásban dolgozó szakember és érvényes regisztrációval rendelkezik a fenti oldal megtekintéséhez (továbbiakban: Résztvevő).

A nyereményjátékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
• a Szervező tulajdonosai, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
• egyéb, a lebonyolításban vagy üzemeltetésben közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
• aki a jelentkezés során hiányosan adta meg az adatait, vagy téves, esetleg nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg.

2. A nyereményjáték leírása

A nyereményjáték a https://www.pharmindex-online.hu/d-vitamin-kvizjatek-x100 aloldalon, illetve a PHARMINDEX Online hírlevélből és a Medimail hírlevélből, valamint eDM-ből érhető el.
A játék időtartama: 2020. november 4. – 2020. december 5.

Az oldalon egyidőben megjelenő kvízkérdések mindegyikére helyesen válaszolók között 10 db power bank töltőt sorsolunk ki.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adókat és járulékokat.

3. Sorsolás

A nyereményjáték 2. pontjában leírt sorsolás digitális sorsolás módszerrel történik a Vidal Next Kft. 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről hivatalos jegyzőkönyv készül a 10 nyertes és a 2 pótnyertes nevének feltüntetésével.
A Nyereményjáték sorsolási időpontja: 2020. december 7.
Ugyanaz a személy a játék időtartama alatt korlátlan számban vehet részt játékban, de a sorsolásba egy kvízkérdéssorral csak egyszer kerülhet be!

4. Nyertesek értesítése

A nyerteseket elektronikus úton, egy gratuláló e-mailben értesítjük a regisztrációkor megadott e-mail címe(ke)n és nevét valamint szakképzettségét közzétesszük a PHARMINDEX Online weboldalon, -hírlevélben és a Medimail hírlevélben, amelyhez Résztvevő a nyereményjátékban történő részvétellel hozzájárul. Amennyiben a megadott e-mail cím nem létezik, vagy más okból kifolyólag nem fogadja az értesítő e-mail-t, illetve az értesítést követő 5 napon belül nem kapunk a kiértesített nyertesektől visszajelzést, úgy helyére a pótnyertesek lépnek elő.

5. A nyeremények átadása

A nyereményjáték nyertesei nyereményüket postán vagy futárszolgálaton keresztül kapják meg. A weboldalt és a játékot szponzoráló Pharma Patent Kft. részére a nyertesek nyilvános, a 4. pontban említett adata kerül továbbításra, amelyhez Résztvevő a nyereményjátékban történő részvétellel hozzájárul.

A nyertesek kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

6. Adatkezelés

A nyereményjáték zárt körben – csak a weboldal regisztrált felhasználók körében – kerül megszervezésre. Ebből kifolyólag érvényes a PHARMINDEX Fiókra vonatkozó adatkezelési tájékoztatás.
Résztvevők regisztrációjukkal elfogadták a PHARMINDEX Online általános adatkezelési szabályzatát.

7. Felelősségkizárás

A regisztráció hiányosságáért, az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok hiányos megadásáért, illetve az ezzel kapcsolatos, résztvevőt terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a nyereményjátékban történő részvétel során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Résztvevőket terheli.
A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a nyereményjáték időtartama alatt a nyereményjáték, illetve a nyereményjátékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

8. Egyéb

A Résztvevő a nyereményjátékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot.

Budapest, 2020. november 04.

Tovább a kvízjátékhoz >>